Pracownik Wsparcia Technicznego – Grupa Familijna

Na tym stanowisku będziesz odpowiadać za:

  • utrzymanie czystości pomieszczeń, wyposażenia i dróg komunikacyjnych wewnątrz zakładu (praca także powyżej 2 metrów wysokości)
  • konserwacje, drobne prace budowlane i naprawy techniczne
  • utrzymanie czystości na terenie zakładu i terenach zewnętrznych
  • odbiór, segregację, magazynowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa oraz ustalonym standardami
  • realizację dezynfekcji, deratyzacji oraz dezynsekcji w ramach procesu DDD

Jeśli należysz do tych osób, które:

  • są chętne do pracy
  • wykazują się samodzielnością
  • posiadają umiejętność pracy w zespole
  • chcą zdobywać doświadczenie w solidnej firmie
  • mają dobrą organizację pracy własnej

To nasz zespół czeka właśnie na Ciebie!

Sprawdzaj nas
na bieżąco w naszych kanałach social media